Na kontaktoni

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

http://www.stepicceecharity.org

Lajme

Perditesim per Vulnerabilitetin e OpenSSL (HeartBleed)

Javen e shkuar, me shume mundesi keni degjuar per lajmin me te fundit , qe afektoi pjesen me te madhe te internetit, Vulnerabiliteti "HeartBleed".
HeartBleed eshte nje problem i mekanizmit te kriptimit (shifrimit te te dhenave) qe perdoret per te kriptuar te dhena sensitive (si fjalekalimet, kartat e kreditit etj). Ky problem mund te shkaktoje ekspozim potencial te te... Lexo më shumë >

RBI me fitim te konsoliduar prej 557 milion €  banka me fitimprurese e Austrise per here te katert

- Te ardhurat neto nga interesi rriten me 7.4 perqind nga viti ne vit ne 3,729 milion € (2012: 3,472 milion €)
- Te ardhurat operative (pa perfshire humbjet nga te mirat dhe taksat bankare) rriten me 8.2 per qind ne 5,729  milion € (2012: 5,297  milion €)
- Shpenzimet e pergjithshme administrative rriten me 2.5 per qind ne  3,340 milion € (2012: 3,258  milion €)*
- Provigjionet neto per humbjet... Lexo më shumë >

Raiffeisen Bank sponsorizon rikonstruksionin e Zyres se Punes ne Tirane

Tirane

Raiffeisen Bank ne bashkepunim me Ministrine e Mireqenies Sociale dhe Rinise si dhe Sherbimin Kombetar te Punesimit ka financuar rikonstruksionin e plote te se pares Zyre Moderne te Punesimit ne Tirane. Ky projekt u realizua me qellim ofrimin e nje sherbimi model  ndermjetesimi punesimi per qytetaret e Tiranes dhe ne kete menyre rritjen e punesimit.<... Lexo më shumë >

Rrjeti i degëve/ATM

Rrjeti i degëve/ATM

Kursi Valutor

Kurset e mëparshme

Monedha Blej Shes

https://www.raiffeisen-invest.al/web/guest/home
http://www.raiffeisen-leasing.al/
http://raiffeisen-premium.al/