Lajme

17 milion Euro për SME-të në Shqipëri sipas Programit të Zhvillimit dhe Inovacionit të Sipërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor

Fondi Evropian i Investimeve (EIF) dhe Raiffeisen Bank nënshkruajne marrëveshje garancie për SME-të

Fondi Evropian i Investimeve (FEI) dhe Raiffeisen Bank, kanë nënshkruar një marrëveshje garancie për të mbështetur Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla (SME) në Shqipëri, nëpërmjet Programit të Zhvillimit dhe Inovacionit të Sipërmarrjeve të... Lexo më shumë >

Raiffeisen Bank sponsorizon Forumin Shqiptar të Investimeve dhe Tregtisë në Singapor

Raiffeisen Bank ka mbështetur Forumin e Tregëtisë dhe Investimeve të organizuar në Singapor në 18 janar 2017.

Tashmë, Banka Raiffeisen ka krijuar një traditë të vlefshme në mbështetjen që i ofron Forumit Shqiptar për Tregëtinë dhe Investimeve. Duke filluar në vitin 2005 ky forum ka patur si synim rritjen e  njohurisë së vëndeve... Lexo më shumë >

RBI rrit fitimin para tatimit në 746 milionë Euro në tre tremujorët e parë të vitit 2016

• Të ardhurat neto nga interesi ulen 12.3 për qind në 2,187 milion Euro nga viti në vit (1-9 / 2015: 2,495 milion Euro)
• Shpenzimet e përgjithshme administrative të qëndrueshme prej2,100 million Euro (1-9 / 2015: 2,101 milion Euro)
• Provigjionet neto per humbjet nga kredite e keqija ulet 36.7 për qind në 503 milionë euro (1-9 / 2015: 795 milionë Euro)
• CET1 (perfundimtare) rritet 0.8 pikë p... Lexo më shumë >

Rrjeti i degëve/ATM

Rrjeti i degëve/ATM Zonat Self-service

Kursi Valutor

Kurset e mëparshme

Monedha Blej Shes

https://www.raiffeisen-invest.al/web/guest/home
http://www.raiffeisen-leasing.al/
http://raiffeisen-premium.al/