Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Bizneset

Ne kete kategori hyjne te gjithe personat fizike dhe juridike qe kane tek ne nje llogari rrjedhese, depozite kursimi apo jane ne perdorim te cdo njerit prej produkteve tona te perfshira me poshte ne kete kategori.