Bizneset e Vogla

Biznese të Vogla klasifikohen të gjitha bizneset që kanë një xhiro vjetore deri në  140,000,000 Lekë dhe marrëdhënie kredie me Raiffeisen Bank deri në 14,000,000 Lekë. Klientët me xhiro dhe shumë totale kredie më të lartë klasifikohen si Biznese të Mesme dhe Korporata.

Raiffeisen Bank ofron pesë produkte kredie dhe tre paketa shërbimesh që plotësojnë nevojat gjithnjë  e në rritje të biznesit. Ne ofrojmë gjithashtu mundësinë e konsultimit me një staf të specializuar për të identifikuar produktet më të përshtatshme bankare për rritjen e bizneseve.