Bizneset SE

Financimi i Bizneseve te Mesme eshte nje nga prioritetet e Raiffeisen Bank ne Shqiperi. Per t’u sherbyer me mire Bizneseve, banka jone krahas permiresimit te produkteve ekzistuese , po ofron dhe produkte te reja, kryesisht per kredi. Ne kete faqe ju mund te gjeni informacion ne lidhje me financimet per bizneset e vogla,sherbimet bankare, kushtet e punes , produktet financiare tregtare si dhe shume informacione e tjera te vlefshme per ju.