Kartat e Kreditit aplikimi online

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te Kartes se Kreditit, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes.

Gabimi i mëposhtëm ka ndodhur

  open
  close
  Collects currency a new credit card should be denominated in during a credit card application.
  open
  close
  Collects the maximum upper limit of spending available on a credit card in the application process

  Rreth jush

  •   
  •   

  Të dhënat e kontaktit tuaj

  Të dhënat e punësimit tuaj

  Të ardhurat

  open
  close
  Nqs të ardhurat tuaja janë në më shumë se një monedhë, ju lutem konvertoheni në LEK
  open
  close
  Nqs të ardhurat tuaja janë në më shumë se një monedhë, ju lutem konvertoheni në LEK

  Ku e merrni pagën?

  •   
  •