Kredi Ekspres

Është e shpejtë, e sigurt dhe e thjeshtë!

Me Kredinë Ekspres ju mund të siguroni mobilim bashkëkohor, paisje elektroshtëpiake ose Laptopin e preferuar pa u shqetësuar për paratë. Raiffeisen Bank ju mundëson financimin e produkteve që dëshironi brenda në dyqan, pa qenë e nevojshme të shkoni pranë sporteleve të bankës. Vizitoni dyqanet NEPTUN Shops, GOTECH, GLOBE, AZA Electronic, iStream - Apple Store, Carrefour , STUDIO MODERNA dhe dyqanet Vodafone dhe ju mund të bëni tuajat një ose disa produkte që tregtohen aty në një kohë rekord.Bëni një Investim Sot, për të Ardhmen tuaj Nesër

Kushtet

Afati i Kredise Deri ne 4 vjet
Shuma e Kredise Min: 10.000 leke - Max 300.000 leke
Financimi i Bankes 80% deri 100 %
Dokumentat e nevojshme
 • Dokument identifikimi Personal
 • Nr telefoni
 • Dokumenta te tjere sipas rastit p.sh Vertetim Pune, ose Flete Tatimi

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Ky llogaritës mund të përdoret edhe gjatë jetës së kredisë. Në këtë mënyrë ju keni mundësinë të përllogarisni këstin e kredisë tuaj duke iu referuar Normave Bazë të publikuara si dhe shumës dhe afatit të mbetur të kredisë.

Norma e interesit vjetor për këtë kredi
në muaj
Norma e interesit vjetor për këtë kredi
në muaj

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te kredise, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes

Gabimi i mëposhtëm ka ndodhur

  Ju lutem zgjidhni degen ne te cilen doni te aplikoni

  Rreth jush

  •   
  •   

  Të dhënat e kontaktit tuaj

  Të dhënat e punësimit tuaj

  Të ardhurat

  open
  close
  Nqs të ardhurat tuaja janë në më shumë se një monedhë, ju lutem konvertoheni në LEK
  open
  close
  Nqs të ardhurat tuaja janë në më shumë se një monedhë, ju lutem konvertoheni në LEK

  Shpenzimet

  Ku e merrni pagën?

  •   
  •