Kredi Personale

Për çdo gjë që bën jetën tuaj më të mirë!

Kredia Personale është një kredi e dizenjuar në mënyrë specifike për individë të cilët janë të punësuar në organizata ose institucione të ndryshme dhe me të ardhura lehtësisht të verifikueshme.Kredinë personale Ju mund ta përdorni për shumë qëllime në mënyrë që të plotësohen nevojat dhe kërkesat tuaja në çdo moment.

Banka Raiffeisen ka lançuar një fushatë për kredinë personale, e cila fillon nga data 2 Mars deri në 30 Prill 2015!

Ne i ofrojmë të gjithë klientëve tanë një çmim fantastik, përfshirë edhe ata që nuk e marrin pagën pranë bankës sonë; duke i bërë ata të ndihen të veçantë, me vetëm 6.9% fiks për vitin e parë të kredisë.

Përfitimet

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 84 muaj
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 1.000.000 lekë (përllogaritja bëhet mbi nivelin e të ardhurave mujore të aplikantit)
  5. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë.
  6. Pagesa mujore tepër të favorshme.

 

Afati i Kredise Deri ne 7 vjet

Shuma e Kredise

Interesi

Min: 100.000 leke - Max 1.000.000 leke

Per Klientet Paga+ (Kliente qe marrim pagen prane Raiffesien Bank) & klientet Paga Standarte (Kliente qe nuk e marrin pagen prane Raiffesien Bank) norma e interesit do te jete  6.9% fiks për vitin e parë të kredisë.

Financimi i Kredise 100% e shumes se Investimit
Dokumentat e nevojshme
  • Dokument identifikimi Personal
  • Certifikate Familjare
  • Kopje e vlefshme e Kontrates se Punes ose Dokument Verifikimi te Ardhurash nga Paga
Garanci Nuk kerkohet

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.