Kredi Konsumatore me Hipoteke

Ju keni investuar shumë në shtëpinë tuaj. Tani është koha që shtëpia juaj të bëjë diçka për ju.

Kjo është e mundur me një Kredi Konsumatore me Hipotekë. Kjo kredi mund të përdoret për çfardolloj qëllimi që ju nevojitet.

 

Duke filluar nga data 3 Janar 2017 përfitoni nga Interesat Fikse deri në 3 vjet për:

 

Kredi Konsumatore me Hipotekë në EURO

2.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve

3.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve

 

Kredi  Konsumatore me Hipotekë në LEK

 4.0% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

 5.5% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

 

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

 

Kushtet e produktit

  • Deri në 70 % të vlerës së shtëpisë tuaj.
  • Deri në 80'000 Euro ose ekuivalenti në Lek / Për Klientët Premium  deri në 100'000 Euro ose ekuivalenti në Lek
  • Deri në 15 vjet.
  • Normat e Interesit më konkureuese në treg.

 

Normat standarte

Kredi Konsumatore me Hipotekë në Lek

  • Për klientet Paga+: TRIBOR + 2.25%
  • Për klientet Paga Standarte: TRIBOR + 2.75%

Për Klientët Premium :

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : TRIBOR + 2.00%

Kredi Konsumatore me Hipotekë në Euro

  • Për klientet Paga+: EURIBOR + 6.25%
  • Për klientet Paga Standarte: EURIBOR + 6.50%

Për Klientët Premium :

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : EURIBOR + 6.00%

 

*Paga+ janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank

**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër

***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

Degë në të gjithë vendin ku ju mund të realizoni aplikimet tuaja. Shërbimi më i shpejtë në tregun bankar, koha më e shkurtër e aprovimit të kredisë tuaj.

Për informacione të mëtejshme kontaktoni:

- njërën nga degët e Raiffeisen Bank, edhe ditët e shtuna

- tel: 00355 4 2381 381

- e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Apliko tani