Fuqia e Pages ne Raiffeisen Bank!

Përfitoni edhe më shumë nga Fuqia e Pagës ne Raiffeisen Bank!

Zgjedhja e bankës së duhur për të marrë pagën tuaj është një vendim shumë i rëndësishëm pasi banka ku ju merrni pagën është partneri dhe këshilltari juaj financiar i besuar.

Zgjidhni Raiffeisen për të kaluar pagën tuaj, sepse do i jepni fuqi marrëdhënies sonë.

Ju përfitoni shërbimin më cilësor vetëm duke zgjedhur më të mirët që përmbushin kërkesat tuaja më të rëndësishme:

 • Shpejtësi dhe besueshmëri në kreditimin e pagës suaj
 • Tërheqje e pagës nga llogaria juaj shpejt, në çdo kohë dhe pa komision
 • SMS njoftuese per kreditimin e pages

Si klientë që merrni pagën në bankën tonë, ju përfitoni kushte edhe me preferenciale për shumë nga produktet dhe shërbimet që ne ofrojmë:

 • Limite me te larta per Karten e Debitit
 • Limit me i larte qarkullues (Ovedraft +)
 • Kushte prefererenciale per Karten e Kreditit
 • Kushte preferenciale per produktet e kredise
 • Kushte preferenciale per qerane financiare per makina

Ne i përshtatemi ndryshimeve në jetën tuaj!

Paketat e produkteve dhe sherbimeve per klientet pagamarres ofrohen sipas ciklit te jetes. Cdo pakete ofron nje kombinim produktesh dhe sherbimesh bankare te cilat pershtaten per cdo moshe, cikel dhe stil jete.

Paga Nov@

 • Sherbimet E-banking pa komision

Paga Progress

 • Pagesa periodike dhe faturat utilitare pa komision
 • Tarifa preferenciale per transfertat ne nisje ne LEK brenda Shqiperise
 • Tarifa preferenciale per transfertat nderkombetare ne nisje ne EUR

Paga Solid

 • Pagesa periodike dhe faturat utilitare pa komision
 • Tarifa preferenciale per transfertat ne nisje ne LEK brenda Shqiperise
 • Tarifa preferenciale per transfertat nderkombetare ne mberritje ne EUR

Vizitoni tani degën tone më të afërt dhe zgjidhni produktet dhe shërbimet që ju përshtaten më mirë.

Për më shumë informacion rreth produkteve dhe shërbimeve të paketave tona referojuni Këndit të Tarifave dhe Komisioneve Bankare në degët e Raiffeisen Bank ose klikoni tek: Tarifa dhe Kushte Paketat Individe