Paketat sipas Ciklit të Jetës

Raiffeisen Bank ka ne fokus te vecante nevojat e klienteve dhe permbushjen e tyre plotesisht. Prandaj ne jemi perkushtuar ne njohjen e ketyre nevojave dhe pershtatjen ndaj ndryshimeve te tyre, duke krijuar paketa produktesh dhe sherbimesh per cdo moshe, cikel dhe stil jete.

Raiffeisen Start eshte nje pakete e pershtatur per nevojat e Studenteve

Raiffeisen Nov@ / Paga Nov@ jane paketa te pershtatura per grupin e te rinjve, te cilet jane te apasionuar pas sherbimeve moderne bankare dhe teknologjise

Raiffeisen Progres / Paga Progres  jane paketa te pershtatura per Familjen e Re, te cilet ndodhen ne nje faze te jetes kur shpenzimet familjare rriten dhe realizimi i objektivave ka nevoje per mbeshtetje financiare dhe keshillim

Raiffeisen Solid / Paga Solid jane paketa te pershtatura per Familjen e Konsoliduar, te cilet ndodhen ne nje faze te jetes kur shpenzimet e jeteses ulen, pjesa me e madhe e detyrimeve eshte paguar dhe fokusi kryesor jane kursimet per daljen ne pension

Raiffeisen Relaks eshte nje pakete e pershtatur per nevojat e individeve qe kane dale ne pension

Raiffeisen Ekstra eshte paketa me e pershtatshme per te gjithe klientet, te cilet kerkojne nje marredhenie me te plote bankare dhe kane nevoje per nje perdorim te gjere produktesh dhe sherbimesh, pavaresisht stadit ne te cilin ndodhen.

Për më shumë informacion rreth produkteve dhe shërbimeve të paketave tona referojuni Tarifa dhe Kushte Paketat Individe