Na kontaktoni

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 01 Oct 2015

Coacher i Kanaleve të Shitjeve Premium - Departamenti i Menaxhimit të Segmentit Retail

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 01 Oct 2015

Specialist i Biznesit me Institucionet Financiare & Publike -  Departamenti i Biznesit me Institucionet Financiare & Publike/ Divizioni i Biznesit Korporatë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 23 Sep 2015

Arkëtar - Agjencia Rrogozhine / Distrikti Elbasan

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 23 Sep 2015

Arkëtar - Agjencia Belsh / Distrikti Elbasan

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 23 Sep 2015

Drejtor Dege - Dega Korcë / Distrikti Juglindje

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 17 Sep 2015

Kryespecialist i Sistemit te Mjedisit dhe te Pergjegjesise Sociale -  Departamenti i EWS & Kontrollit te Kredise

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 17 Sep 2015

Kryespecialist Auditimi per Riskun Korporatë / SE & Basel II - Departamenti i Auditit te Brendshem dhe Vleresimit te Riskut/ Divizioni i Auditit

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 22 Sep 2015

Specialist i Sigurisë së Informacionit dhe BCM - Divizioni i Sigurisë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 08 Sep 2015

Arkëtar - Dega Berat / Distrikti Perendimor

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 02 Sep 2015

Specialist i Biznesit Mikro - Dega Lushnje / Distrikti Perëndimor

Te nderuar kandidat,

Ju lutem referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...