Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 13 Feb 2017

2 Specialist i Biznesit SE - Zona e Jugut/ Lushnje & Vlore -  Departamenti i Biznesit SE

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 09 Feb 2017

Përgjegjës Agjencie Shijak - Distrikti Jugperëndimor

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit,

Lexo më shumë...
Posted on: 09 Feb 2017

Drejtor Dege Gjirokastër -  Distrikti Jugperëndimor

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit,

Lexo më shumë...
Posted on: 26 Jan 2017

Zv - Drejtor i Distriktit – Nen - Distrikti Jugperendimor

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 17 Jan 2017

Drejtor Dege – Dega Librazhd / Distrikti Elbasan

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...