Na kontaktoni

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 13 Nov 2015

Kryespecialist i Mbledhjes së  Kredive me Vonesë/  Korporatë - Departamenti i Mbledhjes së Kredive me Vonesë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 11 Nov 2015

Specialist i Biznesit me Korporatat Vendase-  Departamenti i Biznesit me Korporatat Vendase

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 30 Oct 2015

Bankier Personal Junior -  Dega Përmet / Distrikti Juglindor

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi,referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 29 Oct 2015

Pergjegjes i Njësisë se Mirëmbajtjes & Suportit të Windows Server - Departamenti i Operacioneve TI / Divizioni i TI dhe Komunikimit

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 15 Oct 2015

Kryespecialist i Zhvillimit Web - Departamenti i Zhvillimit të Software-ve dhe Menaxhimit të Aplikacioneve/ Divizioni i TI & Komunikimit

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 01 Oct 2015

Specialist i Biznesit me Institucionet Financiare & Publike -  Departamenti i Biznesit me Institucionet Financiare & Publike/ Divizioni i Biznesit Korporatë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 23 Sep 2015

Drejtor Dege - Dega Korcë / Distrikti Juglindje

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 17 Sep 2015

Kryespecialist i Sistemit te Mjedisit dhe te Pergjegjesise Sociale -  Departamenti i EWS & Kontrollit te Kredise

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 15 Oct 2015

Specialist i Biznesit Mikro - Dega Lushnje / Distrikti Perëndimor

Te nderuar kandidat,

Ju lutem referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...