Na kontaktoni

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 29 May 2015

Specialist i Qendrës së Shërbimit IT - Departamenti i Operacioneve dhe IT / Divizioni i IT dhe Komunikimit

Te nderuar kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 25 May 2015

Kryespecialist i Internetit dhe Bankingut Elektronik - Divizioni i Biznesit të Kartave dhe E- Banking

Te nderuar aplikant,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit,

Lexo më shumë...
Posted on: 25 May 2015

Specialist i Biznesit SE/ Dega Korçë  - Divizioni i Biznesit SE & Korporatat të Mëdha & të mesme/Distrikti Jug Lindor/

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 21 May 2015

Specialist i Biznesit SE- Zona Tiranë -  Divizioni i Biznesit SE & Korporatat të Mëdha & të mesme

Te nderuar aplikant,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 08 May 2015

Kryespecialist i Zhvillimit & Suportit të Degëve - Departamenti i Suportit dhe Cilësisë së Rrjetit / Divizioni i Shitjeve dhe Kanaleve të Shpërndarjes

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 28 Apr 2015

Specialist i i Zhvillimit Scorecard - Departamenti i Vlerësimit të Riskut & Metodologjisë / Divizioni Riskut Retail

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Lexo më shumë...
Posted on: 27 Apr 2015

Specialist i Analizës së Databazës të Klientëve - Departamenti i Zhvillimit të Eksperiencës së Klientëve

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Lexo më shumë...
Posted on: 27 Apr 2015

Specialist i i Cilësisë të të Dhënave - Departamenti i Vlerësimit të Riskut & Metodologjisë / Divizioni Riskut Retail

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Lexo më shumë...
Posted on: 09 Apr 2015

Specialist i Implementimit te Projektit Bazel II - Departamenti i Vleresimit te Riskut & Metodologjise / Divizioni Riskut Retail

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Lexo më shumë...
Posted on: 09 Apr 2015

Specialist i Ekzekutimit te Kredive me Vonese per Korporate & SE - Departamenti Ligjor

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Lexo më shumë...
Posted on: 12 Mar 2015

Specialist i Biznesit Mikro - Dega Nr.1 Fier / Distrikti Jug Perendimor

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Lexo më shumë...