Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 03 Jun 2016

Kryespecialist i Zhvillimit te Biznesit Mikro - Departamenti i Menaxhimit te Segmenteve Retail

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit,

Lexo më shumë...
Posted on: 03 Jun 2016

2 Menaxhere te Cilesise se Biznesit Mikro / Kryespecialist - Departamenti i Menaxhimit te Segmenteve Retail

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 31 Mar 2016

Specialist i Ndjekjes se Kredive me Vonese SE/ Stadi fillestar -  Departamenti i Ndjekjes se Kredive me Vonese

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht te faqes per te gjetur pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 13 Nov 2015

Kryespecialist i Mbledhjes së  Kredive me Vonesë/  Korporatë - Departamenti i Mbledhjes së Kredive me Vonesë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 08 Jan 2016

Specialist i Biznesit me Korporatat Vendase-  Departamenti i Biznesit me Korporatat Vendase

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...