Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 17 Jan 2017

Drejtor Dege – Dega Librazhd / Distrikti Elbasan

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 05 Dec 2016

- Përgjegjës i Shërbimeve të Përgjithshme – Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme / Divizioni i

Te nderuar kandidat,

Ju lutemi referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit,

Lexo më shumë...