Na kontaktoni

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Vende Vakante

Posted on: 28 Jan 2016

Coacher i Kanaleve të Shitjeve Premium - Departamenti i Menaxhimit të Segmentit Retail

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 28 Jan 2016

IT Demand Management Senior Officer - Departamenti i TI Governance & Demand Management/Divizioni i Komunikimit & TI

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 08 Jan 2016

2 Specialistë të Qendrës së Monitorimit - Departamenti i Sigurisë Fizike / Divizioni i Sigurisë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 08 Jan 2016

Specialist i Analizës së Databazës CRM - Departamenti i Zhvillimit të Eksperiencës së Klientëve

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 18 Dec 2015

Kryespecialist i Raportimit & Administrimit të Sistemit - Departamenti i Mbledhjes së Kredive Retail/ Divizioni i Riskut Retail

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 14 Dec 2015

Specialist i Aseteve Fikse - Njësia e Menaxhimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Aseteve Fikse / Divizioni i   Administratës

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 04 Dec 2015

Kryespecialist i Zhvillimeve të Distributed Applications - Departamenti i Zhvillimit të Software-ve dhe Menaxhimit të Aplikacioneve/ Divizioni i TI & Komunikimit

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 04 Dec 2015

Specialist i Njësisë së Pagesave - Departamenti i Operacioneve Qëndrore / Divizioni i Operacioneve

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 13 Nov 2015

Kryespecialist i Mbledhjes së  Kredive me Vonesë/  Korporatë - Departamenti i Mbledhjes së Kredive me Vonesë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 08 Jan 2016

Specialist i Biznesit me Korporatat Vendase-  Departamenti i Biznesit me Korporatat Vendase

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 10 Jan 2016

Pergjegjes i Njësisë se Mirëmbajtjes & Suportit të Windows Server - Departamenti i Operacioneve TI / Divizioni i TI dhe Komunikimit

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 01 Oct 2015

Specialist i Biznesit me Institucionet Financiare & Publike -  Departamenti i Biznesit me Institucionet Financiare & Publike/ Divizioni i Biznesit Korporatë

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...
Posted on: 23 Sep 2015

Drejtor Dege - Dega Korcë / Distrikti Juglindje

Te nderuar Kandidat,

Ju lutemi, referojuni versionit anglisht per pershkrimin e punes.

Faleminderit!

Lexo më shumë...