Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

- Përgjegjës i Shërbimeve të Përgjithshme – Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme / Divizioni i