Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

E-Banking

MultiCash (E-Banking)

Eshtë zgjidhja elektronike që Raiffeisen Bank, Albania ofron për klientët e saj. MultiCash është një aplikacion ndërkombëtar i prodhuar nga kompania gjermane Omikron, nëpërmjet të cilit mund të komunikohet me mbi 500 institucione financiare të cilat ofrojnë këtë produkt në të gjithë botën.

MultiCash-i ju mundëson  komunikimin në mënyrë elektronike me Bankën tonë: drejtpërdrejt nga kompjuteri juaj mund të dërgoni urdhërpagesa nëpërmjet internetit në serverat e Bankës dhe të tërhiqni nxjerrje llogarie prej andej.

MultiCash ofron:

  • Pagesa brenda & jashte Bankes sipas standarteve te SWIFT-it
  • Informacion mbi lëvizjet & gjendjen e llogarive sipas standarteve të SWIFT-it (MT 940)
  • Firmë “elektronike”

 

Avantazhet e MultiCash-it

  • Garanton përshtatje të shpejt dhe të lehtë me sisteme financiare kontabel. (të dhënat ruhen në formate standarte dhe mund të shkarkohen në programe të tjera për përpunim të mëtejshëm)
  • Të drejtat e përdorimit për cdo përdorues  percaktohen në mënyrë individuale(limite ne pagesa).
  • Dhe SE FUNDMI-  Moduli i ri i pagesave  kombetare eshte i disponueshem duke ofruar kryerjen e transfertave te meposhteme:
    • Pagesa kundrejt Buxhetit te Shtetit
    • Pagesa kundrejt Kompanive Utilitare

 

Suport teknik nëpërmjet telefonit gjatë orarit të punës së bankës.

E-mail .(JavaScript must be enabled to view this email address)