Financim

Raiffeisen Bank eshte drejtuese ne tregun shqipetar per financimin e bizneseve Korporata.

Financimi jone eshte zgjeruar ne te gjitha sferat e ekonomise shqipetare, duke marre ne konsiderate edhe industrine komplekse te agrikultures,  shfrytezimin e minierave, prodhimin dhe furnizmin me energji, industrine ushqimore dhe telekomunikacionin.

Perfitimet e biznesit:

  • Suport financiar per biznesin tuaj nga ekspertet me te mire
  • Proces pune dhe procedura elastike
  • Diversitet ne shuma dhe ne monedhe

 

Nje mundesi me shume ne favorin tuaj

Nese ju nevojiten me shume para per te perballuar shpenzimet afatshkurtra te biznesit (Blerjet apo Pagesat) pergjigjja mund te jete nje Paradhenie Bankare ne Raiffeisen Bank.

Me nje Llogari Rrjedhese ne Raiffesien Bank, ju mund te kualifikoheni per Paradhenien Bankare (Overdraft).

Fleksibilitet Financimi

Me Paradhenien Bankare (Overdraft), ju mund te perdorni fondet sa here qe do t’ju nevojiten, ne nje menyre shume fleksibel.

Financim i Kapitalit funksionues: kredi afatshkurter qe perdoret per financimin e aktiviteteve aktuale te klientit.

Nje mundesi me shume ne favorin tuaj

Nese ju nevojiten me shume para per te perballuar shpenzimet afatshkurtra te biznesit (Blerjet apo Pagesat) pergjigjja mund te jete nje Paradhenie Bankare ne Raiffeisen Bank.

Me nje Llogari Rrjedhese ne Raiffesien Bank, ju mund te kualifikoheni per Paradhenien Bankare (Overdraft).

Fleksibilitet Financimi

Me Paradhenien Bankare (Overdraft), ju mund te perdorni fondet sa here qe do t’ju nevojiten, ne nje menyre shume fleksibel.

Financimet shumeqellimeshe afatshkurtra per Kapital Qarkullues jane kredi afatshkurtra te cilat perdoren per te forcuar likuiditetet e kompanise, ne blerje, per te forcuar likuiditetet e klientit etj
Faciliteti mund te perdoret si BG apo LC bazuar ne kerkesen e klientit.