INFO PËR PRODUKTIN

Kredi për Blerje Shtëpie

• Shuma e kredisë: Deri në 18,750,000 Lekë ose 150,000 Euro
• Afati i kredisë: Deri në 30 vjet për kreditë në Lekë dhe Euro
• Garancia: Shtëpia që blihet ose një kolateral tjetër i përkohshëm i ofruar nga palë të treta

Kredi Konsumatore me Hipotekë

• Shuma e kredisë: Deri në 10,000,000 Lekë ose 80,000 Euro
• Afati i kredisë: Deri në 15 vjet për kreditë në Lekë dhe Euro
• Financimi: Deri në 70% të vlerës së shtëpisë
• Garanci: Shtëpia juaj ose shtëpia e një të afërmi tuaj

Apliko tani

Jetoni TANI jetën që keni ëndërruar për veten dhe familjen tuaj!

Aplikoni online këtu ose vizitoni një nga shumë degët tona.
Ju do të keni në dispozicion një staf të specializuar
i cili do t’ju shërbejë me shpejtësi dhe efikasitet.

Formular Aplikimi Online


Rreth jushRreth jush

Të dhënat e kontaktit tuaj


Të dhënat e punësimit tuajShpenzimet

Ku e merrni pagën?
*Këto fusha janë të detyrueshme

L

Top