Bordi Drejtues

Christian Canacaris

Christian Canacaris - Drejtor i Pergjithshem i Raiffeisen Bank, Shqiperi

Z. Christian Canacaris eshte Drejtori i Pergjithshem aktual i Raiffeisen Bank ne Shqiperi. Z.Canacaris eshte nje bankier me nje eksperience te larte dhe me shume vite te shpenzuara ne vendet e Evropes Qendrore dhe Lindore dhe tregjet ne zhvillim ne pozicionet e anetarit te bordit. Ai eshte nje dealer profesionist dhe shume mire i orientuar ne financat e... Lexo më shumë...

Alexander Zsolnai

Alexander Zsolnai - Zevendes Kryetar i Bordit Drejtues te Raiffeisen Bank ne Shqiperi dhe Anetar Bordi per Financen dhe Riskun

Alexander Zsolnai iu bashkua Raiffeisen Bank ne Mars 2010 si Anetar Bordi per Financen dhe Riskun. Ai eshte emeruar si Zevendes Kryetar i Bordit drejtues qe prej 1 Tetorit 2010 krahas pergjegjesive te tij si Drejtor Ekzekutiv per Financen dhe Riskun.

Ai ka disa eksperienca bankare dhe ekzekutive. Z. Zsolnai ka punuar ne pozicionet si: Anetar i Bordit Menaxhues dhe... Lexo më shumë...

John McNaughton

John McNaughton - Anetar Bordi - Biznesi Retail, Raiffeisen Bank Shqiperi

Z.McNaughton iu bashkua Raiffeisen Bank ne Tetor 2009 si Anetar Bordi per Biznesin Retail. Ai eshte pergjegjes per drejtimin e biznesit retail, strategjis dhe rezultateve ne fitim e te ardhura, si edhe drejtimin e drejtperdrejt te te gjitha aspekteve te Biznesit Retail( produktete,segmentet,shitjeve dhe shperndarjeve te rrjetit)

Me pare ai ka qene Drejtues i Veprimtarise... Lexo më shumë...

Elona Mullahi (Koçi)

Elona Mullahi (Koçi) - Anetar Bordi per Biznesin me Korporatat dhe Bizneset e Vogla

 

Znj. Mullahi (Koçi) eshte Anetare Bordi per Biznesin me Korporatat dhe Bizneset e Vogla (SE) qe prej muajit tetor 2015. Ajo ka nje pervoje 12-vjecare ne sistemin bankar dhe njohuri te thella ne biznesin e Korporatave dhe ate ndermarrjeve te vogla, riskun e kredise, si dhe funksione te tjera biznesi dhe mbeshtetese ne industrine bankare.

... Lexo më shumë...