Alexander Zsolnai

Mars 2010

Alexander Zsolnai iu bashkua Raiffeisen Bank ne Mars 2010 si Anetar Bordi per Financen dhe Riskun. Ai eshte emeruar si Zevendes Kryetar i Bordit drejtues qe prej 1 Tetorit 2010 krahas pergjegjesive te tij si Drejtor Ekzekutiv per Financen dhe Riskun.

Ai ka disa eksperienca bankare dhe ekzekutive. Z. Zsolnai ka punuar ne pozicionet si: Anetar i Bordit Menaxhues dhe Drejtor Ekzekutiv per Financen dhe Riskun ne Raiffeisen Bank Bosnja & Hercegovina d d Sarajeve, Drejtor Ekzekutiv i HVB- Central Profit, Banka d.d., Sarajeve dhe Keshilltar i Larte per rajonin e Evropes Juglindore per krijimin e kontrollit te shitjeve rajonale, Drejtor i Zhvillimit te rrjetit te degeve ne rrjetin e degeve te divizionit te biznesit (organizate e manaxhimit te perbashket me PSK/Austrian Post Bank), etj.

Z. Zsolnai është diplomuar në Universitetin e Vjenës për Administrim Biznesi dhe ka disa kualifikime në zhvillimin strategjik dhe operativ te tregjeve të reja / fushat e biznesit, hartimin dhe zbatimin e proceseve te ndryshimit dhe atyre inovative,  zhvillimin e kanaleve të shitjes, veçanërisht rrjetet e degëve, proceset dhe organizimin e menaxhimit  te riskut, menaxhimin e njerëzve dhe organizatave, veçanerisht në një mjedis kompleks, etj