John McNaughton

Tetor 2009

Z.McNaughton iu bashkua Raiffeisen Bank ne Tetor 2009 si Anetar Bordi per Biznesin Retail. Ai eshte pergjegjes per drejtimin e biznesit retail, strategjis dhe rezultateve ne fitim e te ardhura, si edhe drejtimin e drejtperdrejt te te gjitha aspekteve te Biznesit Retail( produktete,segmentet,shitjeve dhe shperndarjeve te rrjetit)

Me pare ai ka qene Drejtues i Veprimtarise Bankare per Konsumatoret, Raiffeisen Bank Aval, Ukraine me pergjegjesi per drejtimin e segmentit Individ (strategji, planifikim, te ardhurat bruto, CM1) duke kontrrolluar drejperdrejte te gjitha aspektete e marketingut, produketeve,cmimit,zhvillimeve me klientin dhe CRM per biznesin individe. Gjate periudhes Korrik 2004- Dhjetor 2006 Z. McNaughton  ka mbajtur pozicionin e Drejtuesit te Veprimtarise Bankare per Konsumatoret ne Raiffeisen Bank Shqiperi ku ka qene pergjegjes per drejtimin e segmentit Individ si edhe rileshimin e biznesit per Individe  nga Banka e Kursimeve ne sherbimin e plote te veprimtarise bankare nen emrin e Raiffeisen Bank.

Eksperienca te tjera drejtuese te Z.McNaughtin perfshijne Drejtor i Kartave per Biznesin, Al Rajhi Bank, Riyadh, Saudi Arabia, Zevendes President i Shitjeve & Marketingut Saudi Globalstar, Riyadh, Saudi Arabia , Zevendes President, Marktingut te Kartave Diners Club / enRoute Card (Citibank), Montreal, Canada.