Ankesat

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Klientët mund të shprehin ankesat e tyre në këto mënyra:

  • duke plotësuar formën e ankesës ose përmes email-it në adresat: ankesa.online@raiffeisen.al
  • personalisht tek Zyrat Qendrore ose me postë në adresën : Raiffeisen Bank, Zyra Qendrore, Blv. "Bajram Curri", ETC, Kati 6, Tiranë

Gabimi i mëposhtëm ka ndodhur

    Të Dhënat Personale

    Ankesa