Çmimet

2013

Global Finance

- Banka me e Mire ne Shqiperi
Lexo më shumë...
2012

Global Finance

- Banka me e Mire ne Shqiperi

EMEA Finance

- “Banka me e Mire” ne Shqiperi
Lexo më shumë...
2011

EMEA Finance

- Banka me e Mire e Huaj ne Shqiperi 2010

Euromoney

- Banka me e Mire
Lexo më shumë...
2010

Euromoney

- Banka me e Mire 2010
Lexo më shumë...
2009

Euromoney

- Banka me e Mire

The Banker

- Banka me e Mire
Lexo më shumë...
2008

Global Finance

- Banka me e Mire

Euromoney

- Banka me e Mire
Lexo më shumë...
2007

Finance Central Europe

- Banka me e mire ne Evropen Juglindore per kthimin mbi kapitalin 2007
- Banka me e mire ne Shqiperi per sa i perket qendrueshmerise se aseteve 2007
- Banka me e mire ne Shqiperi... Lexo më shumë...
2006

Finance Central Europe

- Banka ma e mire ne Shqiperi
- Banka me e mire ne Shqiperi per sa i perket qendrueshmerise se aseteve
- Banka me e mire ne Shqiperi per sa i perket qendrueshmerise... Lexo më shumë...
2005

Finance Central Europe

- Banka ma e mire ne Shqiperi
- Banka me e mire ne Shqiperi per sa i perket qendrueshmerise se aseteve
- Banka me e mire ne Shqiperi per sa i perket qendrueshmerise... Lexo më shumë...
2004

Finance Central Europe

- Banka me e mire ne Evropen Juglindore per kthimin mbi kapitalin
- Banka ma e mire ne Shqiperi
- Banka me e mire ne Shqiperi per sa i perket qendrueshmerise se aseteve... Lexo më shumë...
2015

EMEA Finance

- Banka me e Mire e Huaj ne Shqiperi 2015

Lexo më shumë...