ATM Offsite Rr.Kavajes 2

Adresa

Rr. e Kavajes, Pall 12 katesh, Tirane

Orët e Shërbimit

Hapur 24 orë në ditë, për 7 ditë të javës

Shërbimet

  • Terheqje fondesh (ATM)
  • Kontrolli i gjëndjes së llogarisë (ATM)
  • Mini Statement (ATM)
  • Ndryshimi i Pin-it (ATM)