Manuali i Përdorimit

Ky Manual ka për qëllim t’ju ndihmojë dhe udhëzojë mbi mënyrën e përdorimit të shërbimit Raiffeisen DIREKT/ Internet Banking. Ndonëse ky shërbim është dizenjuar në mënyrë që te jetë sa më i thjeshtë dhe komod në përdorim, Ju këshillojmë të lexoni me kujdes udhëzimet para se të filloni të përdorni këtë shërbim.

Ju lutemi klikoni KETU për të shkarkuar Manualin e Përdorimit