Abonimi ne Digitalb

Çdo klient i Bankës i regjistruar për MPAY do të ketë mundësinë të kryeje abonimet e Digitalb pa komision shtesë, thjesht dhe shpejt nëpërmjet telefonit të tij celular, duke aksesuar menunë MPAY dhe duke zgjedhur llojin e abonimit që dëshiron te paguaje. 

Si mund të kryhet një abonim ne Digitalb nga MPAY vetëm me 3 hapa?
    1 - Telefononi #777#
    2 - Zgjidhni 6.Digitalb nga menuja 
    3 - Regjistroni Smartcard dhe zgjidhni abonimin qe deshironi