Kontroll i Balancës

Kontroll i Balancës

Kontrolloni në çdo moment gjëndjen e llogarisë tuaj bankare, të lidhur me shërbimin MPAY.

Hyni në menunë MPAY dhe zgjidhni  Kontroll i Balancës për të parë gjendjen e llogarisë tuaj.