Si të bëheni Klient?

Si të regjistroheni?                                                                                                      

Regjistrimi për shërbimin MPAY është i thjeshtë dhe i shpejtë. Gjithkush qe ka një llogari bankare në monedhën LEK në Raiffeisen Bank mund të regjistrohet pa pagesë.

Thjesht paraqituni në një nga degët e Bankës sonë dhe kërkoni për t’u regjistruar në shërbimin MPAY.

Proçesi i regjistrimit është i thjeshtë dhe zgjat vetëm pak minuta. Ju do të pajiseni me Kodin e Aktivizimit që në momentin e aplikimit, pa qenë nevoja të paraqiteni sërish në degë.

 

Filloni të përdorni menjëherë shërbimin:

  • Hyni në menunë MPAY duke thirrur #777#
  • Vendosni kodin PIN për aktivizimin e shërbimit
  • Formoni nje kodi personal të sigurisë PIN