SMS Alert

SMS Alert

MPAY ju njofton me një SMS për pagesën e faturave mujore. Pasi të keni aktivizuar shërbimin MPAY dërgoni me SMS në 55000 numrin e kontratës për faturat që dëshironi të njoftoheni.

Me SMS Alert pagesa e faturave bëhet edhe më e thjeshtë. Ju do të njoftoheni menjeherë në momentin që fatura mund të paguhet. Mjafton ti përgjigjeni SMS-së njoftuese për të kryer pagesën.