Si të bëheni Klient?

Si mund të bëheni Klient i shërbimit Raiffeisen DIREKT

Raiffeisen DIREKT është i disponueshëm për Klientët:

  • Individë
  • Mikro
  • Premium
  • SE
  • Korporatë

Për t’u bërë Klient i këtij shërbimi ju duhet:

  • Të dispononi të paktën një llogari rrjedhëse pranë Bankës sonë;
  • Të aplikoni pranë një dege të Bankës për këtë shërbim.