Thesari

Raiffeisen Bank renditet nder te parat ne sherbimet dhe produktet e Thesarit. Ky departament ka nje staf dinamik ku dealer-at me eksperience ne tregun e kembimeve valutore, te parase dhe letrave me vlere, performojne nje aktivitet ditor duke dhene kontributin e tyre edhe ne zhvillimin e tregut vendas. Njesia e Shitjes se Thesarit eshte pergjegjese per te ofruar gjithe produktet e thesarit ne te gjitha segmentet e biznesit te bankes.
Si pasoje e pozicionit ne treg, Raiffeisen Bank ofron produktet me te reja, zgjidhje inovative dhe kuotime konkuruese ne tregun e parase, te kembimeve valutore dhe te investimeve ne letra me vlere