Bankat Korrespondente/Institucionet financiare

Departamenti i Bankave Korrespondente dhe Institucioneve Financiare mban marrëdhënie te ngushta me te gjitha bankat vendase dhe ato ndërkombëtare. Ne kemi bere marrëveshje me një sere bankash ndërkombëtare dhe përpiqemi t’i japim zgjidhje çdo problemi duke i hapur udhe bashkëpunimit reciprok dhe reputacionit financiar.Llogaritë tona NOSTRO vijojnë si me poshtë:

EUR ERSTE GROUP BANK VIENNA, AUSTRIA GIBAATWGXXX
EUR RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH VIENNA, AUSTRIA RZBAATWWXXX
EUR RAIFFEISEN BANK KOSOVO PRISHTINA, KOSOVO RBKORS22XXX
EUR PIRAEUS BANK SA ATHENS, GREECE PIRBGRAAXXX
EUR NATIONAL BANK OF GREECE ATHENS, GREECE ETHNGRAAXXX
EUR SOCIETE GENERALE PARIS, FRANCE SOGEFRPPXXX
EUR KBC BANK NV BRUSSELS,  BELGIUM KREDBEBBXXX
EUR INTESA SANPAOLO S.P.A. MILANO,  ITALY BCITITMMXXX
EUR BANCA POPOLARE DI SONDRIO SONDRIO, ITALY POSOIT22XXX
EUR BANCA POPOLARE DI MILANO MILANO,  ITALY BPMIITMMXXX
EUR UNICREDITO ITALIANO SPA MILANO, ITALY UNCRITMMXXX
EUR BANCA NACIONALE DI LAVORO ROME,  ITALY BNLIITRRXXX
EUR COMMERZBANK FRANKFURT, GERMANY COBADEFFXXX
EUR STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT, GERMANY SCBLDEFXXXX
USD WELLS FARGO BANK CHARLOTTE, USA PNBPUS3NNYC
USD STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK, USA SCBLUS33XXX
USD JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK, USA CHASUS33DDA
USD DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NEW YORK, USA BKTRUS33XXX
USD RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH VIENNA, AUSTRIA RZBAATWWXXX
USD INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA TIRANA, ALBANIA USALALTRXXX
GBP LLOYDS TSB BANK LONDON, UK LOYDGB2LXXX
CHF UBS ZURICH, SWITZERLAND UBSWCHZH80A
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO, CANADA CIBCCATTXXX
JPY RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH VIENNA, AUSTRIA RZBAATWWXXX

 

Ne përcaktojmë dhe monitorojmë Kushtet dhe Kriteret e bashkëpunimit me bankat vendase dhe ato ndërkombëtare duke synuar përmbushjen e nevojave te përbashkëta te biznesit.Ne gjithashtu jemi përgjigjes për vendosjen e Counterparty Limits ne fushën e Thesarit me qellim zgjerimin e marrëdhënieve te punës me homologet tanë.Pjese e shërbimeve tona janë edhe produktet Custody qe ne ofrojmë për te gjitha bankat dhe institucionet financiare te cilët kane interes te investojnë ne tregun shqiptar te letrave me vlere. Nëpërmjet produkteve Custody ne sigurojmë për klientët këshillim te kualifikuar, zgjidhje praktike dhe ekzekutim te menjëhershëm ne fushën e investimit. Ne saje te inteligjencës dhe intuitës sonë ne bëjmë te mundur qe klientët te kapin dhe te shfrytëzojnë mundësitë e investimit dhe te përmbushin objektivat e tyre.