Tregu i Letrave me Vlerë

Njesia e te Ardhurave Fikse eshte nje pjese e rendesishme e divizionit te Thesarit, e cila eshte pergjegjese per menaxhimin e portofolit te letrave me vlere nga afatshkurter deri ne ate afatgjate.
Gjithashtu kjo njesi jep kuotime per bonot dhe obligacionet e thesarit ne Njesine e Shitjeve te Thesarit per kliente te ndryshem.
Ketu vlen per tu permendur fakti qe Raiffeisen Bank eshte nje nga bankat kryesore, e cila jep nje kontribut te vyer nje tregun me pakice te letrave me vlere.

Ne kemi nje aktivitet te gjere ne sektorin e letrave me vlere, duke i ofruar klienteve tane alternativa te ndryshme investimi.