Raiffesen Bank SH. A do te zhvilloje ankandin per shitjen e pajisjeve elektro-mekanike, bateri ups te perdorura 

           
           

NR.

LLOJI I PAJISJEVE  ELEKTRO-MEKANIKE

NJESIA

SASIA

CMIMI

VLERA

1

UPS   me fuqi 30 kva

cope

1

 

 

2

UPS me fuqi  6 kva

cope

1

 

 

3

UPS me fuqi 10 kva

cope

1

 

 

4

Bateri UPS

kg

950

 

 

5

Kondic. Icebear  12000 Btu

cope

1

 

 

6

Kondic.kanalor 48.000 Btu

cope

1

 

 

7

Kondic. split Carier 12000 Btu

cope

1

 

 

8

Kondic. split Frimec 18000 Btu

cope

2

 

 

9

Kondic. split Maselin 9000 Btu

cope

1

 

 

10

Kondic. split Chigo 12000 Btu

cope

1

 

 

11

Kondic. Icebear  12000 Btu

cope

1

 

 

12

Kondic . Eskimo 9000 Btu

cope

1

 

 

13

Kondic. Icebear 18000 Btu

cope

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

Ofertat per pajisjet sipas listes, duhet te depozitohen ne zarf te mbyllur me pershkrimin "Oferte Blerje Pajisje ups,kondicionere dhe bateri ups, te perdorura"brenda 5 dite,pas dates se publikimit, ne zyren e protokollit prane European Trade Center, Bulevardi Bajram Curri, Tirane.

Ofertes duhet t'i bashkangjitet LeterNjoftimi / Nipti,Ekstrakti i QKB (individ / kompani),Licenca te komp.apo individuale. Pajisjet ndodhen prane magazines se RBAL, perballe st.trenit Kashar.

 

Shenim: Nuk sigurohet funksionaliteti i pajisjeve te mesiperme.