Raiffeisen Bank Sh.a do të zhvillojë ankandin për shitjen e “Linjë prodhimi vaji ulliri të markës “NUOVA M.A.I.P” spa “PIERALISI” :

Lista e linjës së prodhimit

Ofertat duhet të depozitohen në zarf të mbyllur me përshkrimin "Ofertë Blerje Linjë Prodhimi Vaji Ulliri", brenda datës 26.09.2019, ora 15:00, në zyrën e protokollit pranë European Trade Center, Bulevardi Bajram Curri, Tiranë.

Ofertës duhet t'i bashkangjitet Letër Njoftimi / Ekstrakti i QKR-së (individ / kompani), si dhe pagesa e garancisë prej 50,000 Lekë në numrin e llogarisë: 990000ALL495201900 pranë Raiffeisen Bank (mospagesa e garancisë skualifikon ofertën)

Nëse jeni të interesuar mund të kontaktoni në adresën [email protected] dhe Cel: +355 69 80 40 444 për informacione.