Llogaria Rrjedhëse Standarde

  • Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse - 200 Lekë/muaj
  • Pagesat brënda Raiffeisen Bank, Tatim Taksa, Thesari i Shtetit, Fatura Utilitare
    • Raiffeisen ON   - 100 Lekë
    • Në degë           -  180 Leke
  • Depozitimi fillestar dhe balanca minimale e mbetur është - 500 lekë, 5 USD, 4 EUR,GBP,CHF

Paketat

Paketa BAZË Paketa ARGJEND Paketa e ARTË!
Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse Llogari rrjedhëse
Kartë debiti Kartë debiti Kartë debiti
1 Gjendje llogarie mujore 2 Gjendje llogarie mujore Gjendje llogarie mujore pa limit
50 Lekë për Pagesat brenda RBAL 25 Lekë për Pagesat brenda RBAL 0 (zero) Lekë për Pagesat brenda RBAL
50 Lekë për Pagesat ndaj Tatim Taksave 25 Lekë për Pagesat ndaj Tatim Taksave O (zero) Lekë komision për Pagesat ndaj Tatim Taksave
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter – Pa komision Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter – Pa komision Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse Noter – Pa komision
20% ulje për Pagesat automatike të faturave për sherbimet utilitare 20% ulje për Pagesat automatike të faturave për sherbimet utilitare
10% ulje të komisionit administrativ të kredisë 20% ulje të komisionit administrativ të kredisë
    20% ulje për Pagesat në nisje kombëtare në ALL
    Asistencë nga Micro Account Manager
    0% komision për tërheqjet deri në 10.000 Eur pa njoftim paraprak
    Një seancë me Menaxherin e Dedikuar të Shërbimit Premium