Sherbimet Bankare

1. Llogaria Rrjedhese


Duke zgjedhur një nga paketat që ofrohen për Bizneset e Vogla, automatikisht ju hapet një llogari rrjedhëse e cila ofron mundësinë e përdorimit të të gjitha shërbimeve bankare si:

 • Depozitim dhe tërheqje të parave në çdo moment në 100degë të shpërndara në të gjithë Shqipërinë
 • Kartë Debiti Mastercard të lidhur me llogarinë rrjedhëse
 • Pagesa të detyrimeve ndaj palëve të treta si: Dogana, Taksa, Albtelecom, KESH, ose furnitorëve
 • Pagesa fikse periodike
 • Transferta brenda rrjetit të Raiffeisen Bank në Shqipëri
 • Transferta kombëtare dhe ndërkombëtare në nisje dhe në mbërritje
 • SMS Lajmëruese
 • Pagesa me çek

Procesimi i kreditimit të pagave të punonjësve tuaj. Prej më shumë se 3 vitesh, Raiffeisen Bank ofron procesimin e pagave të punonjësve të institucioneve shtetërore dhe bizneseve private. Procesimi i pagave u mundëson pronarëve të biznesit të vogël një procesim të shpejtë dhe efikas të pagave për punonjësit duke ofruar një program të veçantë dhe lehtësisht të përdorshëm për llogaritjen e pagave. Programi Paga + përmban: Tabelën e pagave referente. Plotëson formularët për:

 • Sigurimet Shoqërore
 • Sigurimet Shëndetësore
 • Tatim mbi të Ardhurat e punonjësve

Programi Paga + gjeneron automatikisht të gjithë formularët standardë të tatimeve. Asistenca në përdorimin e këtij programi është pjesë e shërbimit që ju ofrohet.Përfitimi i paketës Paga+ për punonjësit e bizneseve të vogla. Në momentin e lidhjes së kontratës për secilin punonjës do të hapet një llogari rrjedhëse personale në të cilën do të kryhet kreditimi i pagës. Punonjësit do të pajisen me një kartë debiti Mastercard. Për të gjithë të punësuarit e bizneseve të vogla ofrohet paketa Paga+, e cila përmban produkte dhe shërbime me kushte preferenciale të krijuara posaçërisht për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e tyre bankare.

Siguri

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

2. Transfertat Bankare


Raiffeisen Bank ofron sherbimin e transfertave bankare per klientet e saj te cilat janë metoda të thjeshta, të sigurta dhe të shpejta për transferimin e fondeve në llogaritë brënda dhe jashtë Raiffeisen Bank.

3. Kartat e Debitit


Mastercard Debit Contactless

Karta e Debitit Mastercard e Raiffeisen Bank ju mundëson të përdorni paratë në çdo moment. Ju mund të tërhiqni para në cdo bankomat si dhe të kryeni pagesa në njësi shitjeje POS (Point of Sale).

Keni mundesine te kryeni pagesa Contactless pa PIN (deri në 4,500 Lekë) në mënyrë të shpejtë e komode për blerje të vogla brenda vendit.

Ju mund ta kërkoni nëse keni një llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank. Të gjitha veprimet e kryera në kartë regjistrohen në llogarinë tuaj në momentin e kryerjes së veprimit.

Karta Komode!

 • Një kartë komode që zë pak vënd në portofolin tuaj
 • 24/7 përdorim në ATM, POS & Internet, edhe kur banka është e mbyllur
 • Blerja me kartë është më e shpejtë se të paguash para në dorë
 • E lidhur me llogarinë tuaj rrjedhëse
 • Historik i të gjitha transaksioneve

Ju do te njoftoheni nepermjet SMS per transaksionet e kryera jashte vendit me karte debiti.

Karta me shumë përfitime!

 • Mund të kërkoni një kartë të dytë për një person të autorizuar në llogarinë tuaj
 • Limite ditore të larta
 • Mundësi për të kërkuar limite edhe më të larta dhe një aprovim i shpejtë
 • Printimi i lëvizjeve të llogarisë ju lejon monitorimin në cdo kohë

Karta me shumë leverdi! 

 • Aplikimi për kartën e parë PA KOMISION
 • Rinovimi i kartës PA KOMISION
 • Tërheqje parash në ATM-të e Raiffeisen Bank PA KOMISION
 • Blerje në POS brënda territorit shqiptar PA KOMISION

Aplikimi për Kartë Debiti

 • Aplikimi është i thjeshtë dhe i shpejtë
 • Mjafton një mjet identifikimi dhe një Llogari Rrjedhëse në Raiffeisen Bank
 • Ne do t’ju njoftojmë me SMS sapo karta juaj të jetë gati.

Kartë e pranuar kudo! 

 • 24/7 përdorim në të gjitha ATM-të dhe POS-et ku pranohet Mastercard
 • Mbi 1 milionë ATM & 1.2 milionë POS-e në të gjithë botën pranojnë kartën tuaj
 • Rreth 185 ATM dhe 1200 POS-e të Raiffeisen Bank në të gjithë Shqipërinë

Siguri me kartën tuaj!

 • Është kartë e sigurtë më teknologjinë e përparuar Chip & PIN. Kodi 4 shifror i PIN-it njihet vetëm nga ju.
 • Pagesat tuaja online janë më të sigurta me 3D Secure
 • Më shumë siguri dhë lehtësi për pagesat që ju kryeni me kartën tuaj. Ju nuk duhet të lëvizni me shuma të mëdha parash në xhep.
 • Paratë tuaja janë të sigurta! Ju ka humbur karta, kërkoni menjëherë bllokimin e saj.
 • 24 orë në shërbimin tuaj me shërbimin e informacionit

 

 

Visa Business Contactless - Karte Debiti
Ju prezantojme Karten me te re te Debitit nga Raiffeisen Bank.

Bejeni te perditshmen me te lehte, zgjidh karten e debitit. Ju mund të tërhiqni para në bankomat si dhe të kryeni pagesa në njësi shitjeje POS (Point of Sale).

Mund ta kerkoni kete karte nëse keni një llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank.

Komoditeti i Kartave te Debitit, tashme Pa Kontakt

 • Pagesa Contactless pa PIN (deri në 4,500 Lekë) në mënyrë të shpejtë e komode për blerje të vogla brenda dhe jashtë vendit.
 • Imazhe te reja dhe bashkekohore, printimi me reliev, vlefshmëria 4-vjecare dhe pranueshmëria kudo në botë (kërkoni për logon VISA pranë çdo terminali pagese dhe ATM) e bëjnë ate mjetin besnik qe keni pritur;
 • Historik i të gjitha transaksioneve

Ju do te njoftoheni nepermjet SMS per transaksionet e kryera jashte vendit me karte debiti.

Karta me shumë përfitime!

 • Mund të kërkoni një kartë të dytë për një person të autorizuar në llogarinë tuaj
 • Limite ditore me të larta

E favorshme

 •  Rinovimi i kartës PA KOMISION
 •  Tërheqje parash në ATM-të e Raiffeisen Bank PA KOMISION
 • Depozitim parash në ATM e Raiffesien Bank PA KOMISION
 •  Blerje në POS brenda vendit PA KOMISION

Aplikimi për Kartë Debiti

 • Aplikimi është i thjeshtë dhe i shpejtë
 • Mjafton një mjet identifikimi dhe një Llogari Rrjedhëse në Raiffeisen Bank
 • Ne do t’ju njoftojmë me SMS sapo karta juaj të jetë gati.

Kartë e pranuar kudo! 

 • 24/7 përdorim në të gjitha ATM-të dhe POS-et ku pranohet VISA, ne Shqiperi dhe ne te gjithe boten.

Siguri me kartën tuaj!

 • CHIP & PIN si dhe shërbimi i sigurisë Verified by VISA për pagesat në Internet e bëjnë kartën Visa Business tepër të sigurt.
 • Paratë tuaja janë të sigurta! Ju ka humbur karta, kërkoni menjëherë bllokimin e saj.
 • 24 orë në shërbimin tuaj me shërbimin e informacionit

 

Na kontaktoni në Shërbimin telefonik 24/7, për të marrë më shumë informacion.

4. Depozitat


Depozita është mundësi për të investuar ato kursime për të cilat biznesi nuk ka asnjë plan tjetër investimi për një periudhë të caktuar.

Siguri

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Depozita me afat

Raiffeisen Bank ofron Depozita me Afat me norma interesi nga më të favorshmet në Tregun bankar në Shqipëri. Depozitat me afat ofrojnë mundësi të shumta zgjedhjeje:

 • Afate të shumta maturimi që variojnë nga 1 deri në 60 muaj
 • Monedha të ndryshme: LEK, EURO, USD, GBP
 • 6 banda të ndryshme depozitash në varësi të shumës që ju do të depozitoni.
 • Norma interesi ne rritje

Depozita Extra

Depozita Extra është e përshtatur më së miri për bizneset. Kjo depozitë mundëson depozitimin dhe tërheqjen e parave në çdo moment. Depozita Ekstra është një mundësi e re investimi e cila ofron fleksibilitet maksimal dhe norma të mira interesi.