Raiffeisen Bank hedh ne treg kredine per Mikro biznesin


3.8.2008

Raiffeisen Bank ka zgjeruar gamen e produkteve dhe sherbimeve bankare ne menyre qe te perfshije edhe Biznesin e vogel ose sic eshte e njohur Mikro bizneset. Duke filluar nga 1 Shtatori Raiffeisen ofron paketa dhe kredi vecanerisht te dedikuara per kete sektor te biznesit shqiptar. Shume Biznese te kualifikuara pritet te perfitojne financime nga sherbimet e reja. Kredidhenia ndaj ketij sektori pritet te kene nje impakt te rendesishem e pozitiv ne ekonomine shqiptare.

Linjat kreditore jane produkti kryesor i Raiffeisen Bank per kete sektor. Drejtuesit e saj thone qe nje nga avantazhet e Raiffeisen Bank eshte larmishmeria e produktet kreditore per sektorin Mikro. Produktet kreditore perfshijne Paradhenien Bankare (Overdraft), Kredia per Investime, Kredia per Kapital Qarkullues, Kredia Flexi (per qellime te papercaktuara) dhe Kredia Hipotekore Biznesi per ndertimin blerjen apo rikonstruksionin e ambjenteve te biznesit. Per kredite me shuma deri ne 1,000,000 Lek ose 8,000 Euro, klientet nuk jane te detyruar te lene garanci te patundeshme pervec pengjeve, ndersa kredite nga 1 Milion – 12.5 Milion Lek (8,000 – 100,000 Euro) sigurohen me kapital te patundshem.

Raiffeisen Bank klasifikon si biznes Mikro te gjithe ato firma qe kane nje xhiro deri ne 1 Million Euro ne vit. Rreth 95% e bizneseve qe operojne ne tregun shqiptar klasifikohen si Mikro. Qe te perfitojne nga financimi i Raiffeisen Bank, bizneset duhet te kene operuar te pakten 1 vit ne treg dhe duhet te jene te pajisur me license. Kompanite e tjera me xhiro me te larte trajtohen ne segmentet e tjera te Raiffeisen Bank.

Shume biznese te vogla e kane te veshtire te marrin financime nga bankat e nivelit te dyte. Mikro kredia konsiderohej nje sektor me risk te larte dhe hyrja e Raiffeisen Bank ne kete sektor me nje program serioz eshte shenje pozitive per ekonomine. Financimi i ketoj sektori pritet te krijoje nje impakt pozitiv ne tregun e mikro-kredive. Duke vleresuar natyren ne rritje te ekonomise shqiptare, numrin e larte te bizneseve te vogla dhe mungesen e financimit deri tani, kerkesa per Mikro kredi pritet te jete e larte.

Drejtuesit e Raiffeisen thone qe programi Mikro eshte ndertuar me 3 vlera kryesore per klientet: rrjetin e gjere te degeve, procesim i shpejte dhe terma favorizuese. Raiffeisen eshte banka me e madhe ne vend me 98 dege te shperndara ne te gjithe Shqiperine. Si e tille financimi ndaj bizneseve te vogla pritet tani te shtrihet edhe ne territoret ku nuk ishte e mundur me pare. Raiffeisen Bank pritet te ndryshoje standartin e tregut duke ofruar nje shpejtesi te larte aprovimi te kredive. Se fundmi, termat dhe kushtet e kredise pritet te jene me favorizuese per klientet.

Raiffeisen ka vendosur 21 punonjes te specializuar te marredhenieve me klientet e bizneseve Mikro - kjo nuk perfshin stafin mbeshtetes ne dege apo ne zyrat qendrore. Ekspertize dhe staf te specializuar do te kete ne: Tirane, Durres, Vlore, Fier, Shkoder, Gjirokaster, Elbasan, Korce, Lushnje, Peshkopi, Sarande, Burrel dhe Lezhe. Informacion me i detajuar mund te merret ne cdo dege te Raiffeisenit.

Mbi Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank ne Shqiperi eshte lider ne tregun e kredise me me shume se 480 milion Euro kredi. Raiffeisen Bank ka 98 dege ne qytete e fshatra neper te gjithe Shqiperine duke sjelle sherbime bankare, investime dhe mundesi punesimi ne zona ku nuk ka banka te tjera. Politika e Raiffeisen Bank eshte te ofroje sherbime per te gjitha nivelet dhe segmentet e popullsise.