Raiffeisen Bank International shenon nje fitim para takses afro 1.4 miliarde Euro ne 2011 rezultate paraprake


22.2.2012

Rezultatet paraprake per vitin financiar 2011, te cilat bazohen ne shifra te paaudituara, prezantojne nje tablo pozitive per Raiffeisen Bank International AG (RBI) ne nje mjedis kerkues. Me nje te ardhur neto nga interesat qe ishte afro 2.5 per qind me e larte dhe nje te ardhur neto te qendrueshme nga komisionet, RBI gjeneroi nje fitim para takses prej 1,373 milion Euro ne 2011, rreth 7 per qind me te larte se ne 2010.

“Fuqia jone e perfitimeve te larta te qendrueshme bazohet ne modelin tone te biznesit te diversifikuar gjeresisht me fokusin e tij te qarte ne Evropen Qendrore dhe Lindore, i cili do te vazhdoje te jete rajoni i rritjes se Evropes ne te ardhmen”, tha Herbert Stepic, Drejtor Ekzekutiv i RBI. “Si rrjedhoje e nivelit tone te ulet te angazhimit ne vendet periferike te eurozones, rezultatet tona nuk u ndikuan ne menyre direkte nga zhvillimet ne keto tregje. Fale performances shume te mire qe paten disa nga bankat tona te rrjetit, ne ishim ne gjendje qe te zbusnim zhvillimin e ulet te biznesit ne Hungari. Cilesia e politikave tona te riskut theksohet nga ulja me me shume se 10 per qind ne provigjionet neto per humbjet nga kredite e keqija,” shtoi Stepic.

Nje ze i veçante i zhvilluar ne rrjedhen rutine te bankes çoi ne kryerjen e testeve te demtimit. Ashtu sic tregoi manaxhimi i RBI gjate prezantimit te rezultateve per tremujorin e trete ne fund te Nentorit 2011, nje nje demtim i emrit te mire prej 183 milion Eurosh u be ne investimin e bankes ne Ukraine. Nje tjeter ze i veçante eshte i perfshire ne “Te ardhurat neto nga detyrimet devirative dhe te percaktuara”: Vleresimet neto te derivateve ne lidhje me nje kendveshtrim makro kane treguar gjithashtu zhvillim pozitiv si rezultat kurves se lakuar te normes se interesit ne tremujorin e fundit te vitit te kaluar.

Fitimi i konsoliduar (pas pakicave) arriti ne 968 milione Euro dhe ishte keshtu 11 perqind nen shifrat e krahasueshme per 2010.  Kjo  ndodhi ne saj te  zhvillimeve te kundërta qe ndodhen ne lidhje me taksat e shtyra, te cilat ne 2010 kishin çuar ne barre disproporcionale taksash te ulta ne llogarine e zerave te veçante.

Vellimi i kredive konsumatoreu rrit me afro 8 perqind ne 82 miliard Euro, duke reflektuar nje rritje te kerkeses ne muajt e pare te vitit te kaluar. Zhvillimi i depozitave nga klientet ishte veçanërisht i kënaqshem, duke u rritur me me shume se 15 perqind ne 67 miliard Euro. “Keto vëllime te rritura tregojne se ne kemi luajtur nje rol te rendesishem ne zgjerimin e kredive per ekonomite ne Austri dhe Evropen Qendrore dhe Lindore dhe dhe kemi siguuar deshmi qe depozituesit fokusohen te besimi gjate kohes se krizes. Raiffeisen mbetet marka lider ne rajon,” përfundoi Stepic.

Totali i aseteve u rrit me afersisht 12 perqind ne afro 147 miliard euro.

Ne 29 Mars 2012, RBI do te paraqese Raportin Vjetor 2011 si dhe detaje te metejshme rreth vitit fiscal 2011.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke   investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 60,000 punonjes te RBI u sherbjene rreth 13.7 milion klienteve nepermjet 2,900 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]) ose Alexandra Jocham (+43-1-71 707-5627, [email protected]) http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at ose Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected])  www.raiffeisen.al.