Gjysma e parë e vitit 2018: RBI raporton një fitim të konsoliduar prej 756 milion Euro


9.8.2018