Truall dhe ndertese (Ish-Depo Karburanti) ne Mjede, Shkoder


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Karakteristikat

33204m²
Sipërfaqja

20204m²
Sipërfaqje Trualli

13000m²
Sipërfaqje Ndertese

2702
Zona Kadastrale

Përshkrimi

Prona eshte e tipit Truall e Ndertese (Ish-Depo Karburanti) dhe shtrihet rreth 1.5km ne jugperendim te fshatit Mjede, te Bashkise se Vaut Dejes.

Zona përreth kësaj prone eshte nje zone me karakter bujqesor, residencial dhe komercial.

Ne juglindje te saj ndodhet stacioni hekurudhor i Mjedes dhe ne verilindje hidrocentrali i Vaut te Dejes. 

Trualli ka siperfaqe  20.204 M2 ndersa ndertesat jane ne total 13.000 M2.

Mbi kete truall ndodhen objekte, paisje dhe linja/pjese linja teknologjike te nje ish Pike Depozitimi dhe Tregetimi me shumice te karburantit.

Trualli shtrihet mbi nje siperfaqe te rrafshet, e pozicionuar  midis rruges nacionale MjedeShkoder dhe lumit Drin .Eshte i organizuar ne kater pjese, te ndara funksionalisht nga njera tjetra.

Ndertesat jane disa godina me nje siperfaqe totale prej 13.000 m2

Zona pershkohet nga rruga nacionale Mjede-Vau Dejes dhe Mjede-Shkoder, si dhe rruge te brendshme te zones. Rruget kryesore jane te asfaltuara, ndersa ato dytesore te shtruara vetem me çakell. 

  • Cmimi: 24,914,000 Leke

Vendondodhja

Mjede, Shkoder