Ullishte ne Kryemedhenj, Kavaje (250 m2)


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Karakteristikat

250m²
Sipërfaqja

250m²
Sipërfaqje Trualli

2291
Zona Kadastrale

Përshkrimi

Prona e tipit Tokë Ullishte ndodhet në Kryemëdhenj, Kavajë, rreth 1.0  km në juglindje të Shkëmbit të Kavajës.

Ullishtja eshte 250 m² dhe ka një formë të rregullt në plan.

Zona në të cilën ndodhet prona objekt vlerësimi është një zonë kodrinore me karaktet rezidencial dhe bujqësor. Ndërtesat janë kryesisht pallate të reja 4-6 kt.

Rrugica mes tokave e cila mundëson aksesin në pronë nëpërmjet pronave kufitare, është e shtruar me beton.

Vendondodhja

Kryemedhenj , Kavaje