29.06.2022

Banka Blen

1 USD = 110.6 Leke

1 EUR = 116.2 Leke

1 GBP = 136.85 Leke

1 CAD = 86.75 Leke

1 CHF = 117.35 Leke

1 AUD = 76.7 Leke

29.06.2022

Banka Shet

1 USD = 116.6 Leke

1 EUR = 122.2 Leke

1 GBP = 139.85 Leke

1 CAD = 89.75 Leke

1 CHF = 120.35 Leke

1 AUD = 79.7 Leke

29.06.2022

Banka Blen

1 USD = 110.6 Leke

1 EUR = 116.2 Leke

1 GBP = 136.85 Leke

1 CAD = 86.75 Leke

1 CHF = 117.35 Leke

1 AUD = 76.7 Leke

29.06.2022

Banka Shet

1 USD = 116.6 Leke

1 EUR = 122.2 Leke

1 GBP = 139.85 Leke

1 CAD = 89.75 Leke

1 CHF = 120.35 Leke

1 AUD = 79.7 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu