10.06.2021

Banka Blen

1 USD = 97.9 Leke

1 EUR = 119.9 Leke

1 GBP = 140.9 Leke

1 CAD = 81.85 Leke

1 CHF = 111.2 Leke

1 AUD = 76.6 Leke

10.06.2021

Banka Shet

1 USD = 103.9 Leke

1 EUR = 125.9 Leke

1 GBP = 143.9 Leke

1 CAD = 84.85 Leke

1 CHF = 114.2 Leke

1 AUD = 79.6 Leke

10.06.2021

Banka Blen

1 USD = 97.9 Leke

1 EUR = 119.9 Leke

1 GBP = 140.9 Leke

1 CAD = 81.85 Leke

1 CHF = 111.2 Leke

1 AUD = 76.6 Leke

10.06.2021

Banka Shet

1 USD = 103.9 Leke

1 EUR = 125.9 Leke

1 GBP = 143.9 Leke

1 CAD = 84.85 Leke

1 CHF = 114.2 Leke

1 AUD = 79.6 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu