17.09.2021

Banka Blen

1 USD = 101.5 Leke

1 EUR = 119.8 Leke

1 GBP = 139.1 Leke

1 CAD = 78.35 Leke

1 CHF = 108.15 Leke

1 AUD = 72.25 Leke

17.09.2021

Banka Shet

1 USD = 104.5 Leke

1 EUR = 122.8 Leke

1 GBP = 145.1 Leke

1 CAD = 84.35 Leke

1 CHF = 114.15 Leke

1 AUD = 78.25 Leke

17.09.2021

Banka Blen

1 USD = 101.5 Leke

1 EUR = 119.8 Leke

1 GBP = 139.1 Leke

1 CAD = 78.35 Leke

1 CHF = 108.15 Leke

1 AUD = 72.25 Leke

17.09.2021

Banka Shet

1 USD = 104.5 Leke

1 EUR = 122.8 Leke

1 GBP = 145.1 Leke

1 CAD = 84.35 Leke

1 CHF = 114.15 Leke

1 AUD = 78.25 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu