Rekrutimet

Mundësi të barabarta për të gjithë

 

Ne mirëpresim të rinjtë dhe u japim vazhdimisht mbështetjen e nevojshme për të avancuar me karrierën e tyre.

Në Raiffeisen Bank, ne e bëjmë rekrutimin një përvojë të këndshme. Nga kërkimi i vendeve të punës deri tek intervista e suksesshme, hapat e procesit të rekrutimit mund të duken sfidues. Nuk duam t'ju gjykojmë por t’ju njohim!

Ju do të keni mundësi të barabarta si gjatë procesit të rekrutimit ashtu dhe në çdo hap të zhvillimit të karrierës. Kandidatët e interesuar do të kenë të njëjtin nivel informacioni sa i përket hapjes së vendeve të punës, dhe aftësitë e kualifikimet e tyre do vlerësohen bazuar në merita. Inkurajojmë ambjent pune pa diskriminim dhe kulturë të bazuar në parimin e përfshirjes.

Angazhimi ynë:

  • Jemi objektiv – të gjitha vendimet tona për rekrutim bazohen në aftësitë e kandidatit.
  • Jemi transparent – çdo vendim i marrë evidentohet dhe raportohet.
  • Tregojmë respekt – të gjithë ata që duan të bashkohen me ne do të trajtohen me drejtësi dhe objektivitet gjatë gjithë procesit.
  • Kemi mendje të hapur – mirëpresim çdo kandidat që beson se ka diçka për të ofruar.