25.11.2022

Banka Blen

1 USD = 109.1 Leke

1 EUR = 113.7 Leke

1 GBP = 134.3 Leke

1 CAD = 82.55 Leke

1 CHF = 117.1 Leke

1 AUD = 74.3 Leke

25.11.2022

Banka Shet

1 USD = 115.1 Leke

1 EUR = 119.7 Leke

1 GBP = 137.3 Leke

1 CAD = 85.55 Leke

1 CHF = 120.1 Leke

1 AUD = 77.3 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

25.11.2022

Banka Blen

1 USD = 109.1 Leke

1 EUR = 113.7 Leke

1 GBP = 134.3 Leke

1 CAD = 82.55 Leke

1 CHF = 117.1 Leke

1 AUD = 74.3 Leke

25.11.2022

Banka Shet

1 USD = 115.1 Leke

1 EUR = 119.7 Leke

1 GBP = 137.3 Leke

1 CAD = 85.55 Leke

1 CHF = 120.1 Leke

1 AUD = 77.3 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu