21.03.2023

Banka Blen

1 USD = 102.8 Leke

1 EUR = 111 Leke

1 GBP = 128.1 Leke

1 CAD = 75.95 Leke

1 CHF = 113.05 Leke

1 AUD = 69.2 Leke

21.03.2023

Banka Shet

1 USD = 108.8 Leke

1 EUR = 117 Leke

1 GBP = 131.1 Leke

1 CAD = 78.95 Leke

1 CHF = 116.05 Leke

1 AUD = 72.2 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

21.03.2023

Banka Blen

1 USD = 102.8 Leke

1 EUR = 111 Leke

1 GBP = 128.1 Leke

1 CAD = 75.95 Leke

1 CHF = 113.05 Leke

1 AUD = 69.2 Leke

21.03.2023

Banka Shet

1 USD = 108.8 Leke

1 EUR = 117 Leke

1 GBP = 131.1 Leke

1 CAD = 78.95 Leke

1 CHF = 116.05 Leke

1 AUD = 72.2 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu