Eshtë e shpejtë, e sigurt dhe e thjeshtë!

Me Kredinë Ekspres ju mund të siguroni mobilim bashkëkohor, pajisje elektroshtëpiake ose Laptopin e preferuar pa u shqetësuar për paratë. Raiffeisen Bank ju mundëson financimin e produkteve që dëshironi brenda në dyqan, pa qenë e nevojshme të shkoni pranë sporteleve të bankës. Vizitoni dyqanet NEPTUN Shops, GOTECH, GLOBE, AZA Electronic, iStream - Apple Store, Shpresa - AL, Dyqanet Smart Point, STUDIO MODERNA (Top Shop) dhe dyqanet Vodafone dhe ju mund të bëni tuajat një ose disa produkte që tregtohen aty në një kohë rekord.

Kushtet

Afati i Kredisë

Deri në 4 vjet

Shuma e Kredisë

Min: 10.000 lekë - Max 300.000 lekë

Financimi i Bankës

deri në 100 %

             Norma e Interesit

                                                                                                                                                   Tribor + 11.6% per klientet pagamarres ne RBAL            

                                                                                                                                                 Tribor + 16.6% per klientet jo-pagamarres ne RBAL

      Komisioni i Administrimit

                                                                                                                                                       3000 ALL per klientet pagamarres ne RBAL                 

                                                                                                                                        5% e shumes se kredise per klientet jo-pagamarres ne RBAL

Dokumentat e nevojshme

Dokument identifikimi Personal

Nr telefoni

Nje number llogarie prane RBAL

Dokumenta të tjerë sipas rastit p.sh Vertetim page jo me I vjeter sesa nje muaj nga dt e aplikimit** dhe Levizjet ne llogari per 6 muajt e fundit. 

 

 

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.
Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

**Vertetimi pages duhet te permbaje informacion per punedhenesin : Date, Logo, Nipt, Vule, Adrese ,Numer kontakti te kompanise,Emer Mbiemer dhe Firma e administratorit. Te cilesohet Paga neto ose bruto i aplikantit, Pozicioni i punes dhe Afati I punesimit.

Për më shumë informacion kontaktoni bankierin personal në degën më të afërt të Raiffeisen Bank ose telefononi në numrin e kontaktit +355 4 2381381.

Zbulo më shumë

Llogaritësi

Plani i amortizimit të kredisë RSF

Faqet më të vizituara