Hello Student

KEY ACADEMY

Knowledge Empowers You!

Inovacioni dhe mësimi i vazhdueshëm është pjese e kulturës tone. Si te tille, kemi pershtatur një praktike mesimore duke patur ne fokus specifikisht studentët me profil Teknologji Informacioni. Një kurikul e pershtatur për nevojat tuaja, duke prekur pikerisht ato tema të cilat nuk arrijnë të thellohen gjatë vitit shkollor, dhe c’është më e rëndësishmja, duke i parë në praktikë. Kështu, ju ofrohet një pamje e plotë mbi punën që bën Divizioni I IT në një Bankë si Raiffeisen.

Studentët mund ta fillojnë këtë praktikë nga viti i tretë i programit bachelor dhe / ose master. Programi është fleksibël dhe ju lejon të menaxhoni orarin e trajnimit në klasë dhe praktikat në zyrat tona të TI-së.

Key academy është konceptuar si një program 2 mujor, gjatë të cilit vetë punonjesit tanë do të mentorojnë studentët mbi tema si design thinking, web development, digital channel development dhe cloud engineering, siguria e informacionit, etj.

Bëni pyetje, ushtroni kreativitetin tuaj, dhe më e rëndësishmja, argëtohuni! Ne besojmë se ju mund të ndryshoni të ardhmen, për të gjithë ne!

Apliko Tani

#INTERNSHIP

Ne në Raiffeisen Bank besojmë në rëndësinë e investimit tek të rinjtë e talentuar dhe përgatitjen për karrierën e tyre.

Si një bankë lider në treg, ne synojmë transmetimin e përvojës sonë në gjeneratat e ardhshme.

Ju ofrojmë studentëve praktikë tre-mujore në fusha të ndryshme, ku studentët mund të krijojnë një bazë të fortë të njohurive për strukturën bankare, modelin e punës, procedurat etj.

Mund të aplikoni përmes zyrës së karrierës në universitetin ku studioni, ose këtu.