Skip to main content

Korporatë

Produktet dhe Shërbimet tona ofrojnë një gamë të gjërë dhe efiçente të mundësive për të menaxhuar likuiditetin e biznesit tuaj dhe facilituar atë përmes produkteve tona bankare dedikuar për ju.

Kursi valutor

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.