Skip to main content

Financimi i strukturar

Si organizator të financimeve të projekteve dhe atyre të strukturuara, ne mbështesim klientët dhe investitorët me struktura financimi që mundësojnë realizimin e projekteve dhe investimeve të ndryshme.

Çfarë ofrojmë me Finacimin e Strukturuar?

Banners - Factoring

Çfarë është financimi i projekteve?

Project financing is a form of structured financing for a specific economic entity where the performance of the underlying project is the main source of debt repayment ability.

Consequently, the financing structure is tailored and takes into account the individual needs and risks of your project plans.

It is mainly based on the cash flows generated by the specific economic entity that must be sufficient to cover the payments for operating costs andto repay the debt in terms of principal and interest payments.

Banners - Factoring

Çfarë është Faktoringu?

Faktoringu është një produkt financimi afatshkurtër që i ofrohet një klienti Korporatë (Furnitor) bazuar në shitjen te Banka (Faktor) e të ardhurave të arkëtueshmeve të tij me një normë skontimi. 


Pse Faktoring?

Me këtë lloj financimi, ne financojmë Furnizuesin që punon me Pagesa të shtyra me klientët e tij (Debitorët).

Banka paguan klientin deri në një maksimum prej 80–90% të faturave përpara datës për pagesë nga blerësi të caktuar në faturë. Në datën e pagesës, blerësi paguan për faturat që banka ka financuar për shitësin/klientin që nga dita e parë.

Akses më i shpejtë në para

Në vend që të pritet pagesa e faturës sipas afatit për pagesë deri në 180 ditë, nëpërmjet Faktoringut financimi i faturave kryhet menjëherë nga banka.

Ju mund të zgjeroni aktivitetin tuaj të biznesit

Alternativa fleksibël financimi

Një alternativë më fleksibël financimi, e cila ndihmon bizneset të zgjerojnë aktivitetin e tyre.

Negocimi i kushteve të pagesës

Mundëson negocimin e kushteve të pagesës ndërmjet shitësit dhe blerësit. Krijon mundësi për zhvillim të të dyja palëve.


Çfarë u ofrojmë klientëve tanë Korporatë?

Ne ofrojmë për klientët tanë Korporatë, Faktoring Vendas me Garanci te Furnitori, një financim që bazohet kryesisht në cilësinë e të ardhurave të arkëtueshme.