Skip to main content

BIZNESI KORPORATË: Karta e Biznesit

Me Kartën e Debitit  Visa dhe Kartën e Debitit Mastercard Raiffeisen, mund të bëni pagesa të shpejta dhe të lehta në çdo kohë dhe kudo në pak sekonda kontaktles. Shoqërues perfekt i cili ju mundëson lirinë e pagesave në të gjitha POS-et, shpenzimet online, lirinë e tërheqjes së cash-it dhe depozitimin në cash në ATM.

Karta e Debitit

Pagesa me kartë kontaktles pa Pin (deri në vlerën 4,500Lek), ju lejojnë dhe mundesojnë të paguani në një menyrë të sigurt dhe të shpejtë, për blerje të vogla brenda dhe jashtë vendit.

Tërheqje nga ATM-të në Shqipëri dhe jashtë vendit
Pagesa në POS në Shqipëri dhe jashtë vendit
Depozitime cash në ATM
Ndryshim të PIN-it në ATM pa komision
Kartë e sigurtë me teknologjinë më të avancuar Chip & PIN dhe pagesa në internet 3D Secure

Aplikim PA komision për kartën tuaj të re

 • Nuk ka KOMISION për rinovimin e Kartës
  • Nuk ka KOMISION për tërheqje cash në ATM-të e Raiffeisen Bank
   • Nuk ka KOMISION për blerjet në POS brenda territorit shqiptar

   Kartat e Kreditit

   Karta e Kreditit të Biznesit është një kartë me një limit financimi të miratuar për kompanitë dhe me funksion 'Revolving' , e cila mund të përdoret nga Mbajtësit e Kartës së autorizuar nga kompania për të kryer pagesa për mallra/shërbime ose tërheqje cash për qëllime biznesi deri në kufirin maksimal të miratuar. nga banka..

   Karta e kreditit MasterCard Business mund të përdoret nga mbajtësit e kartës për të kryer transaksionet e mëposhtme:

   Të kryejë pagesa për blerje mallrash dhe shërbimesh në më shumë se 20 milionë terminale POS në mbarë botën
   Për të kryer pagesa / për të blerë online / për të rezervuar fluturime / për thirrje ndërkombëtare etj.
   Tërhiqni para në sportelet e çdo banke në botë që ka logon Master Card