Skip to main content

Biznesi Mikro: Bëje progresin e biznesit realitet

Klientë Biznesi Mikro klasifikohen të gjithë ato biznese të regjistruar si persona fizikë dhe persona juridikë, të cilët janë aktivë në treg dhe kanë një xhiro vjetore të biznesit deri në 160,000,000 LEK (ekuivalenti në EUR) dhe ekspozimi me bankën tonë deri në 16,000,000 LEK (ekuivalenti në EUR).

Kursi valutor

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.

RAIPOS: Revolucion në thjeshtësimin e pagesave

Aplikacioni i ri RaiPOS, tashmë i disponueshëm për telefonat Android, ju ndihmon ti ofroni klientëve tuaj një mundësi tjetër pagese me kartë ose portofol digjital. Mund të pranoni pagesa pa kontakt me telefonin tuaj mjafton të ketë lexues NFC.