Skip to main content

Biznesi SE: Bëje progresin e biznesit realitet

Bizneset që kanë xhiro vjetore deri në 500,000,000 LEK dhe shumën totale të kredisë në Raiffeisen Bank deri në 130,000,000 LEK klasifikohen si biznese SE. Gjithashtu, ne ju ofrojmë klientëve tanë mundësi këshillimi nga stafi ynë i specializuar, për të përzgjedhur produktet e duhura për biznesin e tyre.

Kursi valutor

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.

RAIPOS: Revolucion në thjeshtësimin e pagesave

Aplikacioni i ri RaiPOS, tashmë i disponueshëm për telefonat Android, ju ndihmon ti ofroni klientëve tuaj një mundësi tjetër pagese me kartë ose portofol digjital. Mund të pranoni pagesa pa kontakt me telefonin tuaj mjafton të ketë lexues NFC.