Skip to main content

Biznesi Mikro: Paketat e biznesit Mikro

Raiffeisen Bank i ofron çdo biznesi të vogël mundësinë e përzgjedhjes dhe përfitimeve të produkteve dhe shërbimeve sipas nevojave dhe kërkesave, duke i orientuar drejt shërbimeve digjitale. Raiffeisen On është aplikacioni që ju mundëson të kryeni pagesat në çdo kohë dhe kudo ndodheni. 

Mirëmbajtje Raiffeisen On pa komision
Pagesa tatimeve, doganës dhe thesarit me 0 komison
Pagesa brenda bankës 0 komison
Fleksibilitet, komoditet dhe lehtësishht i përdorshëm.

Paketat për biznesin tënd

Kemi dizenjuar 3 paketa të reja  për biznesin e vogël të cilat ofrohen si për klientët e rinj ashtu edhe për klientët ekzistues

Paketa BAZË

350 Lek

/ Muaj

Është një ndër paketat kryesore për klientët e rinj që kanë filluar veprimet e para në bankë, të vetë-punësuarit, tregëtarët dhe kompanitë e reja.

 • Llogari rrjedhëse në LEK pa komision mujor

 • Mastercard Debit Card në LEK pa komision mujor
 • Raiffeisen ON pa komision mujor
 • Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision
 • Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision
 • 0% komision për tërheqjet cash në Branch deri në 5.000 EUR

 

E rekomanduar

Paketa DIGI

550 Lek

/ Muaj

Kjo paketë është e përshtatshme për klientët që mënyra e preferuar e kryerjes së pagesave dhe veprimeve të tjera është ajo digjitale (pa vizituar degët).

 • Llogari rrjedhëse në LEK & EUR pa komision mujor
 • Mastercard Debit Card në LEK & EUR pa komision mujor
 • Raiffeisen ON pa komision mujor
 • Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision
 • Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision
 • 30% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në Raiffeisen On
 • 0.08% për pagesat në nisje në FCY të kryera në Raiffeisen ON
 • POS - Jo më shumë se 2.00% komision
 • QR Code - Jo më shumë se 1.00% komision
 • 20% ulje nga komisioni i administrimit të produkteve të Kredive/Overdraft
 • 0.1 % zbritje nga norma e interesit për produktet e Kredive/Overdraft

Paketa PREMIUM

1,250 Lek

/ Muaj

Kjo paketë ofron lehtësi, përfitime në proceset bankare dhe kushte preferenciale për produktet e financimit, për klientët që preferojnë kanalet digjitale dhe/ose degët.

 • Llogari rrjedhëse në të gjitha monedhat pa komision mujor
 • Master Debit Card në LEK & EUR pa komision mujor
 • Raiffeisen ON pa komision mujor
 • Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision
 • Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision
 • 30% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në Raiffeisen On
 • 0.07% për pagesat në nisje në FCY të kryera në Raiffeisen ON
 • POS - Jo më shumë se 2.00% komision
 • QR Code - Jo më shumë se 1.00% komision
 • 20% ulje nga komisioni i administrimit të produkteve të Kredive/Overdraft
 • 0.1% zbritje nga norma e interesit për produktet e Kredive/Overdraft
 • Transaksionet ne degë brenda bankës 100 Lek / 0.80 EUR / 0.80 USD
 • 15% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në degë
 • 10% ulje për pagesat në nisje në FCY të kryera në degë
 • 0% komision për tërheqjet cash në degë deri në 20.000 EUR
 • Oferta PI Silver

Përfito tani me paketën Mikro Raiffeisen

Bëj shefi i vetes realitet

Kryej minimalisht 5 transaksione brenda 3 muajve dhe përfito rimbursim të komisionit mujor për paketën Mikro.

 • 0 komision mujor për pagesat me Tatim-Taksat, dogana, degë thesari dhe utilitetet brenda bankës me RON.
 • 0 komision mujor për Raiffeisen ON

Eksploroni termat dhe kushtet e hapjes së një llogarie