Skip to main content

Biznesi Mikro: Paketat e biznesit Mikro

Krijuar në mënyrë që çdo biznes i vogël, të ketë mundësinë e përzgjedhjes dhe përfitimit të këtyre produkteve dhe shërbimeve, bazuar tek nevojat e biznesit të tij, duke i orientuar drejt shërbimeve digjitale.

Mirëmbajtje RON Zero komision
Pagesa tatim taksa dhe thesari Zero komision
Pagesa brenda banke Zero komision
Depozitim fillestar dhe minimum balance 500 LEK,4 USD,EUR,GBP,CHF.

Paketat për biznesin tënd

Kemi dizenjuar 3 paketa të reja  për biznesin e vogël të cilat ofrohen si për klientët e rinj ashtu edhe për klientët ekzistues

Paketa BAZË

350 Lek

/ Muaj

Është një ndër paketat kryesore për klientët e rinj që kanë filluar veprimet e para në bankë, të vetë-punësuarit, tregëtarët dhe kompanitë e reja.

 • Llogari rrjedhëse në LEK pa komision mujor

 • Mastercard Debit Card në LEK pa komision mujor
 • Raiffeisen ON pa komision mujor
 • Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision
 • Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision
 • 0% komision për tërheqjet cash në Branch deri në 5.000 EUR

 

E rekomanduar

Paketa DIGI

550 Lek

/ Muaj

Kjo paketë është e përshtatshme për klientët që mënyra e preferuar e kryerjes së pagesave dhe veprimeve të tjera është ajo digjitale (pa vizituar degët).

 • Llogari rrjedhëse në LEK & EUR pa komision mujor
 • Mastercard Debit Card në LEK & EUR pa komision mujor
 • Raiffeisen ON pa komision mujor
 • Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision
 • Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision
 • 30% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në Raiffeisen On
 • 20% ulje për pagesat në nisje në FCY të kryera në Raiffeisen ON
 • POS - Jo më shumë se 2.00% komision
 • QR Code - Jo më shumë se 1.00% komision
 • 20% ulje nga komisioni i administrimit të produkteve të Kredive/Overdraft
 • 0.1 % zbritje nga norma e interesit për produktet e Kredive/Overdraft

Paketa PREMIUM

1,250 Lek

/ Muaj

Kjo paketë ofron lehtësi, përfitime në proceset bankare dhe kushte preferenciale për produktet e financimit, për klientët që preferojnë kanalet digjitale dhe/ose degët.

 • Llogari rrjedhëse në të gjitha monedhat pa komision mujor
 • Master Debit Card në LEK & EUR pa komision mujor
 • Raiffeisen ON pa komision mujor
 • Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision
 • Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision
 • 30% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në Raiffeisen On
 • 20% ulje për pagesat në nisje në FCY të kryera në Raiffeisen ON
 • POS - Jo më shumë se 2.00% komision
 • QR Code - Jo më shumë se 1.00% komision
 • 20% ulje nga komisioni i administrimit të produkteve të Kredive/Overdraft
 • 0.1% zbritje nga norma e interesit për produktet e Kredive/Overdraft
 • Transaksionet ne degë brenda bankës 100 Lek / 0.80 EUR / 0.80 USD
 • 15% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në degë
 • 10% ulje për pagesat në nisje në FCY të kryera në degë
 • 0% komision për tërheqjet cash në degë deri në 20.000 EUR
 • Oferta PI Silver

Eksploroni termat dhe kushtet e hapjes së një llogarie