Skip to main content

Paketa Mikro: Bëj shefi i vetes realitet!

Lehtësojmë rrugëtimin tuaj financiar

Përfito tani me paketën Mikro Raiffeisen

Lehtësojmë rrugëtimin tuaj financiar me zgjidhje digjitale të avancuara, që ju të investoni në progresin e biznesit tuaj.

0 komision për Pagesat ne palet e 3-ta, Tatim-Taksat, Dogana, Deget e Thesarit dhe Utilitetet
0 komision mujor për Platformën digjitale (Raiffeisen ON)
Çdo transaksion bankar kryhet online 24/7
Menaxher i dedikuar, për mbështetje dhe këshillim të vazhdueshëm

Ofertat e paketës Mikro

Bëj përfitimet maksimale realitet!

Hap llogari biznesi dhe përfito financim për një makinë të re nëpërmjet Raiffeisen Leasing

  • Shuma deri 30,000 Eur
  • Aprovim brenda 3 diteve

Bëj hojen plot realitet!

Kryej minimalisht 5 transaksione brenda 3 muajve dhe përfito rimbursim të komisionit mujor për paketën Mikro.

  • 0 komision mujor për pagesat me Tatim-Taksat, dogana, dege thesari dhe utilitetet brenda bankës me RON.
  • 0 komision mujor për Raiffeisen ON

Eksploroni termat dhe kushtet e hapjes së një llogarie